Tuesday, November 29, 2011

Uthe Sab Ke kadam tara ram pum pum


Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam...

Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!
Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

La la, la lalala, yayaya, la lalala...

Woh pyaare din aur woh pyaari raatein -
Yaad humein hain, woh mulakaatein!
Nahi koi ghum, mujhe, nahi hai gila,
Zindagiki raaha mein, mila hai jabse tu mujhe! Re,
Humdum, shabnam hum hain, aur tum shola ban jaaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

La la, la lalala, yayaya, la lalala...

Roop naya hai; rang naya hai -
Jeeneka to jaane kaahan dhang gaya hai!
Kisey kya fikar, kisey kya pasand -
Pyaarke jaahan mein razaamand jab hum tum?
Tum hum ban gaye hain sanam bedgherat - mere ghar aaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!
Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

La la, la lalala, yayaya, la lalala...

Woh pyaare din aur woh pyaari raatein -
Yaad humein hain, woh mulakaatein!
Nahi koi ghum, mujhe, nahi hai gila,
Zindagiki raaha mein, mila hai jabse tu mujhe! Re,
Humdum, shabnam hum hain, aur tum shola ban jaaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

Uthe sabke kadam, dekho, ram-pam-pam,
Aji aise geet gaya karo!
Kabhi khushi kabhi ghum, tara-ram-pam-pam,
Hanso aur hansaaya karo!

La la, la lalala, yayaya, la lalala... (repeats)